Yüksek İhtisas Üniversitesi - Mevzuat

 

 

Üniversite Yönetmelik ve Yönergeleri

MEVZUAT KOMİSYONU

Prof. Dr.
Emel KOPTAGEL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi
Dilek YONAR
Öğr. Gör.
Feyza ŞENAY
Hukuk Müşaviri
Fadimenur KUYRUK
 

YÖK YÖNERGE VE YÖNETMELİKLERİ

Pdf%20icon  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Pdf%20icon  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
 Pdf%20icon Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

YİÜ YÖNETMELİKLERİ

Pdf%20icon  YİÜ Ana Yönetmeliği
Pdf%20icon  Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20icon  Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
Pdf%20icon  Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Pdf%20icon  Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Pdf%20icon  Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20icon  YİÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Pdf%20icon  YİÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20icon  YİÜ Sivil Toplum Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği
Pdf%20icon  Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20icon  Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20iconÇevre Sorunları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

Akademik Yükseltilme ve Atanma

Pdf%20iconAkademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

XlsAkademik Yükseltilme ve Atanma Puan Tablosu

Xls Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi_Prof. Dr.

Xls Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi_Doç.Dr.

Xls Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi-Dr. Öğr. ÜyesiPdf%20iconEğiticileri Eğitimi Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

 Pdf%20icon Akademik Danışmanlık Yönergesi

 

Tıp Fakültesi Yönergeleri

Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlığı Atama, Seçim ve Yönetim İlke ve Esasları
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Pdf%20icon Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitim Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi İletişim Becerileri Eğitim Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Seçmeli Ders Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Eleştirel Düşünce ve Sanat Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon Tıp Fakültesi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Kurulu Yönergesi

Pdf%20icon Tıp Fakültesi  Dönem VI İntörn Hekimlik Eğitimi Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönergeleri

Pdf%20icon  SBF Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Pdf%20icon  SBF BES Staj Yönergesi
Pdf%20icon  SBF FTR Staj Yönergesi
Pdf%20icon  SBF Koordinatörler Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  SBF Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  SBF Hemşirelik Klinik-Saha Uygulama Yönergesi

Pdf%20icon  SBF Sağlık Yönetimi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönergeleri

SHMYO Formları

Pdf%20icon  SHMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Pdf%20icon  Başarı Notunun Değerlendirilmesi Yöntemi: 07/07/2020 Tarihli Senato Kararı
Pdf%20icon  SHMYO Bağıl Değerlendirme Yönergesi
Pdf%20icon  SHMYO Staj Yönergesi
Pdf%20icon  SHMYO Staj Raporu Kuralları
Pdf%20icon  SHMYO Koordinatörler Kurulu Yönergesi

Sürekli Eğitim Merkezi Yönergeleri

Pdf%20icon  Sürekli Eğitim Merkezi ve Sertifika Programları Yönergesi

Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Pdf%20iconUzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Pdf%20icon  Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

Erasmus + Programı 

Pdf%20icon Erasmus + Yönergesi

Yatay Geçiş

Pdf%20icon  Yatay Geçiş Yönergesi
Pdf%20icon  4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları


Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri

Pdf%20icon  Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri Yönergesi


Uluslararası Öğrenci Kabulü

Pdf%20icon  Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi
Pdf%20icon  EK-1 Başvuru Formu

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Pdf%20icon  Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Pdf%20icon  EK-1 Muafiyet ve İntibak Dilekçesi

Yaz Öğretimi

Pdf%20icon  Yaz Öğretimi Yönergesi

Burs

Pdf%20icon  Burs Yönergesi

Öğrenci Konseyi

Pdf%20icon  Öğrenci Konseyi Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi

Pdf%20icon  Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Özel Öğrenci 

Pdf%20icon  Özel Öğrenci Yönergesi

Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme

Pdf%20icon  Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
Pdf%20icon  Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama

Pdf%20icon  Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Pdf%20icon  Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı

Pdf%20icon  Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı Yönergesi
Pdf%20icon  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları
Pdf%20icon  EK-1-Teşvik Başvuru Formu
Pdf%20icon  EK-2-Atıf Başvuru Formu

İzin Kullanım Usul ve Esasları

Pdf%20icon  İzin Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönerge
Pdf%20icon  Taahhütname Mahsuben İzin Formu

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Pdf%20icon  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Kültür ve Sosyal Hizmetler Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Öğrenci Danışma Merkezi Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

Pdf%20icon SKSDB Yemekhane, Kantin ve Kafeteryaların Denetim Yönergesi

Pdf%20icon SKSDB Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Pdf%20icon Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Pdf%20icon  Bilgi Güvenliği Politikası
Pdf%20icon  BİDB Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge
Pdf%20icon  BİDB Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

Kütüphane

Pdf%20icon  Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Pdf%20icon  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Yönergesi

Kalite Güvencesi

Pdf%20icon  Kalite Güvencesi Yönergesi

İmza Yetkileri

Pdf%20icon  İmza Yetkileri Yönergesi

 

Formlar

Pdf%20icon  Soru Hazırlama Formu
Pdf%20icon  Malzeme İstek Formu
Pdf%20icon  Teknik Şartname Formu

İzin Formları

Pdf%20icon  TF Akademik Personel İzin Formu (PDF)
Pdf%20icon  Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (PDF)

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.