Yüksek İhtisas Üniversitesi - Mevzuat

 

 

Üniversite Yönetmelik ve Yönergeleri

MEVZUAT KOMİSYONU

Prof. Dr.
Emel KOPTAGEL (Başkan)
Prof. Dr.
S. Belgüzar KARA
Dr. Öğr. Üyesi
Dilek YONAR
Öğr. Gör.
Feyza ŞENAY
Av. Osman Selçuk AYÇİÇEK (Hukuk Müşaviri/Danışman)

YÖK YÖNERGE VE YÖNETMELİKLERİ

Pdf%20icon  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Pdf%20icon  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
 Pdf%20icon Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

YİÜ YÖNETMELİKLERİ

Pdf%20icon  YİÜ Ana Yönetmeliği
Pdf%20icon  Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20icon  Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
Pdf%20icon  Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Pdf%20icon  Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Pdf%20icon  Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20icon  YİÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Pdf%20icon  YİÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20icon  YİÜ Sivil Toplum Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği
Pdf%20icon  Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20icon  Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pdf%20iconÇevre Sorunları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

Akademik Yükseltilme ve Atanma

Pdf%20icon  Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Xls  Akademik Yükseltilme ve Atanma Puan Tablosu

Pdf%20iconEğiticileri Eğitimi Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

 Pdf%20icon Akademik Danışmanlık Yönergesi

 

Tıp Fakültesi Yönergeleri

Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlığı Atama, Seçim ve Yönetim İlke ve Esasları
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Pdf%20icon Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitim Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi İletişim Becerileri Eğitim Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Seçmeli Ders Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  Tıp Fakültesi Eleştirel Düşünce ve Sanat Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon Tıp Fakültesi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Kurulu Yönergesi

Pdf%20icon Tıp Fakültesi  Dönem VI İntörn Hekimlik Eğitimi Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönergeleri

Pdf%20icon  SBF Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Pdf%20icon  SBF BES Staj Yönergesi
Pdf%20icon  SBF FTR Staj Yönergesi
Pdf%20icon  SBF Koordinatörler Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  SBF Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi
Pdf%20icon  SBF Hemşirelik Klinik-Saha Uygulama Yönergesi

Pdf%20icon  SBF Sağlık Yönetimi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönergeleri

SHMYO Formları

Pdf%20icon  SHMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Pdf%20icon  Başarı Notunun Değerlendirilmesi Yöntemi: 07/07/2020 Tarihli Senato Kararı
Pdf%20icon  SHMYO Bağıl Değerlendirme Yönergesi
Pdf%20icon  SHMYO Staj Yönergesi
Pdf%20icon  SHMYO Staj Raporu Kuralları
Pdf%20icon  SHMYO Koordinatörler Kurulu Yönergesi

Sürekli Eğitim Merkezi Yönergeleri

Pdf%20icon  Sürekli Eğitim Merkezi ve Sertifika Programları Yönergesi


Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Pdf%20icon  Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi


Yatay Geçiş

Pdf%20icon  Yatay Geçiş Yönergesi
Pdf%20icon  4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları


Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri

Pdf%20icon  Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri Yönergesi


Uluslararası Öğrenci Kabulü

Pdf%20icon  Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi
Pdf%20icon  EK-1 Başvuru Formu

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Pdf%20icon  Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Pdf%20icon  EK-1 Muafiyet ve İntibak Dilekçesi

Yaz Öğretimi

Pdf%20icon  Yaz Öğretimi Yönergesi

Burs

Pdf%20icon  Burs Yönergesi

Öğrenci Konseyi

Pdf%20icon  Öğrenci Konseyi Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi

Pdf%20icon  Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme

Pdf%20icon  Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
Pdf%20icon  Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama

Pdf%20icon  Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Pdf%20icon  Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı

Pdf%20icon  Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı Yönergesi
Pdf%20icon  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları
Pdf%20icon  EK-1-Teşvik Başvuru Formu
Pdf%20icon  EK-2-Atıf Başvuru Formu

İzin Kullanım Usul ve Esasları

Pdf%20icon  İzin Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönerge
Pdf%20icon  Taahhütname Mahsuben İzin Formu

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Pdf%20icon  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Kültür ve Sosyal Hizmetler Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Öğrenci Danışma Merkezi Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

Pdf%20icon SKSDB Yemekhane, Kantin ve Kafeteryaların Denetim Yönergesi

Pdf%20icon SKSDB Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Pdf%20icon Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Pdf%20icon  Bilgi Güvenliği Politikası
Pdf%20icon  BİDB Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge
Pdf%20icon  BİDB Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

Kütüphane

Pdf%20icon  Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Pdf%20icon  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Yönergesi

Kalite Güvencesi

Pdf%20icon  Kalite Güvencesi Yönergesi

İmza Yetkileri

Pdf%20icon  İmza Yetkileri Yönergesi

 

Formlar

Pdf%20icon  Soru Hazırlama Formu
Pdf%20icon  Malzeme İstek Formu
Pdf%20icon  Teknik Şartname Formu

İzin Formları

Pdf%20icon  TF Akademik Personel İzin Formu (PDF)
Pdf%20icon  Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (PDF)

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.