Yüksek İhtisas Üniversitesi - Kalite Koordinatörlüğü

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

  

Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre çalışmalar yürütmek; akademik ve idari birimlerimizin kurumsal iç değerlendirme, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının bütünlük içinde sürdürülmesini koordine etmek maksadıyla teşkil edilmiştir.  

Kalite koordinatörlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi esaslarına göre hizmetlerini sürdürmektedir.

Sorumlu Rektör Yardımcısı:

Prof.Dr. Zuhal AKTUNA

Kalite Koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Hakan AKIN

Kalite Koordinatör Yardımcısı:

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN

 

Rektör (Başkan)

 .

Prof. Dr. Mustafa PAÇ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyesi

Prof. Dr. İrfan Serdar ARDA

Tıp Fakültesi Kurul Üyesi

Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurul Üyesi

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL

Sağlık Hizmetleri MYO Kurul Üyesi

Prof. Dr. Zuhal AKTUNA

Meslek Yüksekokulu Kurul Üyesi

Prof. Dr. Zuhal AKTUNA

Genel Sekreter (Doğal üye)

Öğr. Gör. Feyza ŞENAY

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Doğal üye)

Dr. Öğr.Üyesi Hakkı YEŞİLYURT

Üniversite Kalite Koordinatörü (Doğal üye)

Dr.Öğr.Üyesi Hakan AKIN

Öğrenci Temsilcisi (Doğal üye)

Şeyma AYÇİÇEK (SBF-Sağlık Yönetimi Bölümü)

Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK

Tıp Fakültesi Komisyon Üyesi

Prof. Dr. İrfan Serdar ARDA

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Güneş Aytaç DİDİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyon Üyesi

Prof.Dr. Mevlüde KARADAĞ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Alişan BALTACI

Meslek Yüksekokulu Kurul Üyesi

Öğr.Gör. İnci Mercan ANNAK

Öğrenci İşleri D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

 

 

Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Zuhal AKTUNA

Sürekli Eğitim Merkezi Arş.Mrk. Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek YONAR

Kadın Sorunları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Doç.Dr. Türkan GÜLPINAR

Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Özgür KIRBAŞ

Sivil Toplum Çalışmaları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Klinik Psikolog Cansu ÖZTÜRK

Çevre Sorunları Çalışmaları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Riskli Bebek Takibi ve Uyg. Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Emel ÖRÜN

Tıp Fakültesi Komisyon Üyesi

Prof.Dr. İrfan Serdar ARDA

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Güneş Aytaç DİDİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyon Üyesi

Prof.Dr. Mevlüde KARADAĞ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Alişan BALTACI

Meslek Yüksekokulu Kurul Üyesi

Öğr.Gör. İnci Mercan ANNAK

 

Yönetim Sistemi Alt Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN 

Genel Sekreter Yardımcısı

Öğr.Gör. Feyza ŞENAY 

Strateji Geliştirme D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı YEŞİLYURT 

Basın Tanıtım ve Hakla İlişkiler D. Bşk.lığı Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Veysel BASKIN

İdari ve Mali İşl. D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

Şerife GÜNGÖR 

Sağlık, Kültür ve Spor D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi:

Öğr. Gör. Özlem MUSLU 

Satın Alma, Yapı İşleri ve Teknik D. Faaliyetleri Komisyon Üyesi:

Serkan KAZAZ 

Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Komisyon Üyesi:

Mete ARSLAN 

Kütüphane ve Dökümantasyon D.Bşk.lığı Komisyon Üyesi:

Süreyya ŞAFAK 

Slayt1

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.