Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Electroneurophysiology Program

In Electroneurophysiology program; technicians who can work under the supervision of specialist physicians are educated and trained for the application of neurophysiological examination methods which are applied in the nerve, nerve muscle and muscle diseases that occur as a result of central nervous system functions and disruption of these functions. The duration of education of the Electroneurophysiology Program is 2 (two) years and the program started education in 2017-2018 academic year. In addition to the vocational courses, students also take basic medical science courses with a neurological approach in the first year of the education and they have compulsory summer internship at the end of this year. Practical courses of the vocational lessons will be carried out at various hospitals in the second year. The main objective of the program is to educate and train health technicians to be employed who can perform monitoring in the areas of electroencephalography(EEG), electroneuromyography (EMG), evoked potentials (EP) and sleep polysomnography(PSG). In addition, students are prepared for life through social and cultural elective courses. Our aim is to educate and train health technicians to be employed who have/gain full knowledge and skills their profession, have an attitude in this area in their professional life, have communication skills, respect ethical values, work in a team and can solve problems.

Admission of students to the Vocational School of Health Services is determined according to the results/scores of and placement test results of the exams in that academic year which is held by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM) in and other regulations determined by the Council of Higher Education.

Students who are eligible for enrollment in the Electroneurophysiology Program are the ones who have completed secondary education or have received an equivalent education abroad and who have achieved the required score for this program in the national university admission examination or are transferring students from another higher education institutions..For the academic recognition of these students' prior learning, you can look at the Yüksek İhtisas University Associate and Undergraduate Education and Examination Regulations and the Internal Transfer Directive/Guideline. The "Relative Evaluation System" is applied as the exam evaluation method in the Vocational School of Health Sciences.

Elektronörofizyoloji önlisans programından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Elektronörofizyoloji önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama, staj ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav, ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

The student must not have DD, FD or FF grades from all the courses in the program respectively. Students who take one of these grades, must take the course again and must be successful in this course. Students following the education plan shown in the Vocational School and who have completed 120 ECTS for all the studies and associate degree programs mentioned in Yüksek İhtisas University Vocational School of Health Services’ Education and Examination Directive, is deemed to have completed his / her education and he / she is given the associate degree diploma and diploma supplement of the related program of the Vocational School of Health Services.

Students who graduated from Electroneurophysiology program can work as health technicians in the departments of Neurology, ENT, psychiatry, pediatrics, chest diseases and in the supervision of the electrophysicians in public or private hospitals and polyclinics to ensure the application of neurophysiological examination methods, electroencephalography, electroneuromyography, evoked potentials and sleep units and they can also work as health technicians in operating rooms and intensive care units. They can also be employed as an electronophysiology technicians in national and international scientific researches inuniversities.

1. They have a specific theoretical and practical knowledge in the field of Electroneurrrophysiology.

2. They have access to scientific and current information specific to the field of electrogenerophysiology, as well as to assess the accuracy, validity and reliability of information.

3. They have the information required in the field of electrosurgical physiology and uses this information both in patient-oriented and problem-solving oriented way in professional life.

4. They use informatics and technologies in the vocational field of Electroneurophysiology (education, application, research and management).

5. They respect fundamental human rights and dignity in the field of electrosurgical physiology; act in accordance with legislation, professional values and ethical principles.

6. They carry out the responsibility to produce scientific information in a manner that makes a high level of contribution to the literature.

7. They will take responsibility for the development of the profession of Health services and Electronophysiology and take responsibility in national and international activities. He leads the innovation and change of his colleagues and himself.

8. They lead the organizational structures and systems that play a leading role in the promotion, and development of safe and quality health care.

9. They use at least one foreign language in order to reach scientific information related to education and communicate with colleagues and patients.

10. They adopt lifelong active learning approach in personal and professional development.

11. They use critical thinking skills, scientific thinking and problem solving approach effectively in the fields of personal and professional activity.

12. They use intercultural, interdisciplinary and interpersonal communication skills effectively in professional activity areas.

Head of the Program
Öğr.Gör. Ayşegül USTA 

Contact: aysegulusta@yiu.edu.tr

Program Coordinators

Lecturer Seher Berna KIRDÖK TANŞU
(Coordinator of 1st Classes)

(Coordinator of 2nd Classes)

Lecturer Ayşegül USTA
(Internship Coordinator)

MESLEKİ UYGULAMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama dersini alan bütün öğrenciler;

1- Ders Kayıt Döneminde Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden Mesleki Uygulama derslerini seçip, onay vereceklerdir. 

2- Aşağıdaki formlar bilgisayar ortamında 2'şer nüsha olarak doldurulacaktır.
Doc  MESLEKİ UYGULAMA FORMU (FORM 2)
Doc  SGK BİLDİRGESİ (FORM 3)

3- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

4- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, 
stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.
Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ (FORM 4)

5- EKLER:

• T.C. kimlik fotokopisi
• Müstehaklık Belgesi
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Önemle Duyurulur.
 

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını …/…/2019 tarihine kadar Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında 2’şer nüsha doldurmaları,

Doc  YAZ STAJI FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3- Yaz Stajı Formu'nu staj yapacakları kuruma mutlaka onaylatmaları,
4- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

5- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını, staj devam çizelgesini ve staj karnesini, 
staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ
Doc  YAZ STAJI DEVAM ÇİZELGESİ (FORM 5)

Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 
Yaz Stajı Başlama Tarihi: ...../...../2019
Yaz Stajı Bitiş Tarihi: ...../...../2019

6. EKLER:

- T.C. Kimlik Fotokopisi
- Müstahaklık Belgesi


İşlemleri tamamlamayan öğrenciler, Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle duyurulur.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.