Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Biomedical Device Technology Program

Compared to 20-30 years ago, physicians' need for medical devices has increased and is increasing day by day. Today's modern hospitals use thousands of medical devices and systems. The number of biomedical devices and systems used in our country has increased 7 times in the last 20 years. The need for intermediate personnel who can be in the design and production stage of biomedical devices, be able to perform testing and calibration, be responsible for periodic maintenance and control of medical devices, and have technical and scientific knowledge accumulation to be used in efficient use of systems is increasing day by day. The program aims to train qualified and competent Biomedical Equipment Technicians for all the processes mentioned below:

 • Design and production of the devices used in the field of health diagnosis, treatment,
 • To be able to install medical devices in related health committees,
 • Providing application trainings of medical devices to physicians or health workers,
 • Monitoring of periodic maintenance and controls of medical devices,
 • In case of failure of medical devices, intervention and elimination of problems,
 • Updating the inventory of Medical Devices in the hospital.
 • It is aimed to train qualified biomedical device technology technicians who have the knowledge and skills to open their own businesses and who can perform project-based studies.

Biomedical equipment technicians are given the title of “Biomedical Device Technician” Biy. is responsible for the maintenance, repair, installation, dismantling and testing of medical devices and equipment. Biomedical equipment technicians use the necessary materials for maintenance of multimeter, soldering iron, computer software and mechanical devices for maintenance and repair in hospitals. They must have the necessary mechanical, electrical, electronic knowledge and skills necessary for maintenance of the device. Biomedical technicians train the health personnel in hospitals about the use of devices in case of need. Graduates of the Biomedical Equipment Technology Program can take the Vertical Transfer Exam (DGS) and pass to the undergraduate departments below:

 

 • Biomedical Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Electronic Engineering
 • Electronics and Communication Engineering

Since our university is a health university, all kinds of opportunities are provided to our students. In addition, the courses in the program’s curriculum are designed to enable students to find a job easily after the training and to be able to easily adapt to the program they pass.

 

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesi’ne bakılabilir.

Ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde,

• Biyomedikal Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Bir öğrencinin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programından mezun olabilmesi için: tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Biyomedikal Cihaz Teknolojisi  ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar önlisans derecesi ile Biyomedikal Cihaz Teknikeri ünvanını alırlar.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, özel veya devlet hastanelerin Klinik Mühendislik birimlerinde ve biyomedikal biriminde Biyomedikal Teknikeri olarak çalışabilmekte veya kendi iş yerlerini kurabilmektedirler. Ayrıca özel medikal firmalarda, biyomedikal ürün satan mağazalarda, biyomedikal cihaz üreten fabrikalarda, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz kalibrasyon merkezlerinde teknik servis veya satış elamanı olarak çalışabilmektedirler. Ülkemizde sağlık hizmetlerine verilen öneme bağlı olarak bu mesleğe olan gereksinim giderek artacaktır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına paralel olarak medikal teknolojideki gelişmeler mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.

Students who successfully complete Biomedical Equipment Technologies program will be able to:

1.Use scientific methods in the solution of the problems encountered and improve problem solving skills.

2.Gain knowledge of all instruments, devices and instruments used in diagnosis and treatment.

3. Gain the knowledge and skills required for the installation, testing, maintenance, repair and calibration of medical devices.

4. Compare the existing technology with the new technology.

5. Gain knowledge and skills to design and manufacture medical devices.

6. Communicate with all healthcare professionals, especially colleagues, in the same terminology.

7. Act in accordance with the laws, regulations, legislation and professional ethics principles related to professional duties and responsibilities.

8. Know fault finding techniques, manufacturer's technical documentation and preventive maintenance instructions.

9.Use information technologies and computer at the level of professional / technical needs.

10. Give training to the health personnel about the usage and operation of medical devices.

11. Carry out activities related to specification preparation and device selection during the purchase of medical devices.

12.Have enough awareness in environmental protection, Occupational health and safety and Quality issues.

13. Enable personal development in social and cultural aspects.

Öğr. Gör. Hamza ÜNSAL

İletişim: hamzaunsal@yiu.edu.tr

Öğr. Gör. Cansu AKBAY

( I. Sınıf Koordinatörü)


Öğr. Gör. Hakan NAMVER

(II. Sınıf Koordinatörü)


Öğr. Gör. Hakan NAMVER

(Staj Koordinatörü)

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.