Yüksek İhtisas Üniversitesi - Plagiarism Detection Software

ITHENTICATE KULLANIMI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

LÜTFEN DİKKAT

iThenticate programını, 
üniversitelerde, Dr. ve üstü ünvana sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır.
2018 yılındaki örnekler gösterdi ki, birçok kurum hesabı altındaki kullanıcıların, Turnitin kullanması gerekirken, IThenticate programında, tez, ödev, rapor türü dokümanları analiz ettiği, aynı makaleyi birçok kereler analiz ettiği, gibi yanlış kullanımların yapıldığı görülmüştür. Bu durum ilgili kurumun kotasının çabuk tükenmesine, diğer kullanıcıların haklarının yenmesine neden olmaktadır. 
Birçok kurum için 2018 yılında yapılmış olan ek kota ekleme esnekliğinin 2019 yılında olmayacağı öngörülmektedir. 
2019 yılında diğer kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için yanlış kullanım yapan kişilerin, hesaplarının belli bir süre pasif hale getirilmesi gerekebilecektir.
Bu konuda hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.